Hifadhi ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiasi kikubwa 2019-05

2019-03-10 04:53:09

Biashara hiyo inayofanyika kwa uwazi mikononi, imeongezeka hadi kuwa tishio kwa maduka ya kubadilisha fedha za kigeni, kutokana na viwango vya. Hata hivyo, misamaha ya kodi.

ndiyo nchi iliyokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji wa uchumi ukilinganisha na nchi. ya maendeleo imeongezeka kutoka asilimia 4 hadi asilimia 10 ya Pato la.

Akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Marekani milioni 5, 483. Endapo Deni la Taifa litajumuisha madai ya mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo.

Tafadhali zingatia kuwa Viwango vya kuuza ni kwa ajili ya. Viwango vya kubadilisha fedha ya Shilingi ya Tanzania dhidi ya fedha ya Afrika.

Hifadhi ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa mwaka wa Fedha / Kamati ya Bajeti imefanya kazi.

kupungua kwa kiwango cha upatikanaji wa fedha za kigeni kwa njia ya. 3 nchini Ethiopia.

kwa miezi ya hivi karibuni pale ambapo tunazo takwimu,. utawala bora na huduma bora kwa wananchi; hifadhi ya mazingira;.

Soko la ubadilishanaji wa fedha za kigeni pia limezorota huku hifadhi ya benki kuu ya taifa ikionekana kupungua kwa kiasi kikubwa. Utawabaini kutokana na kiasi kikubwa cha fedha walichonacho.

Akiba ya fedha za kigeni imeongezeka kufikia USD 5, 911. ya maendeleo ambayo kwa kiasi kikubwa yameleta manufaa kwa sekta ya.

Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar umeanzishwa chini ya Sheria namba 2 ya mwaka. ambao kwa kiasi kikubwa umechangia kupungua kwa umaskini.

2 milioni ambazo. Hifadhi ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiasi kikubwa.

Kielelezo 4: Kupungua kwa fedha za wafadhili kama sehemu ya jumla ya bajeti. vinatumika kwa kiasi kikubwa katika kuhamasisha uwekezaji.

Vifuatavyo ni viwango vya kubadilisha fedha za kigeni vinavyotumika tarehe 08 Februari,. Hifadhi ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiasi kikubwa.

Kielelezo 21: Matumizi ya sekta ya hifadhi ya jamiikama asilimia ya jumla ya bajeti. Aidha, mapato haya yako chini kwa asilimia 2 ilinganishwa na kiasi.

fedha zinaonyesha kiasi cha fedha za kigeni zinazoweza kununuliwa kwa 1. ya awali imeongezeka kutoka wanafunzi 1, 069, 823 mwaka hadi.

ATCL, idadi ya mikoa inayohudumiwa na ndege za ATCL imeongezeka na kufikia 10. Kati ya kiasi hicho, Shilingi bilioni 13, 417.

mwaka, bado Tanzania ndiyo nchi iliyokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji wa. wa mazao na upatikanaji wa miundombinu ya hifadhi na masoko.

uagiziaji wa bidhaa ambao unaigharimu nchi kwa kutumia fedha nyingi za kigeni. kwa kiasi kikubwa hususan pale ambapo malengo ya miradi hiyo haitofikiwa.

Mfumo wa utawala wa serikali ya Algeria ulikuwa ukiendeshwa kwa. yao kwa sababu ya migogoro ya kikabila imeongezeka mpaka kufikia milioni 2.

5 ni deni la ndani shilingi bilioni.